Nyt naturen

Et fredet område er ikke et område som ikke skal nytes. Tvert imot. Et fredet område er definert som et land og/eller sjøområde, som er spesielt beregnet til beskyttelse og opprettholdelse av det biologiske mangfold, samt naturlige tilhørende kulturelle ressurser.

Ved å erklære et område for fredet, sikres våre og kommende generasjoners naturlige rett til å oppleve natur, som ikke på noen måte er ødelagt. Et fredet område har sannsynligvis turistenes spesielle interesse, da disse områdene utgjør Islands største naturlige skatt. Turistene oppfordres derfor til å besøke disse områdene, og nyte det de byr på, men oppfordres samtidig til å overholde reglene som gjelder.

Tre naturparker

Hit kommer besøkende for å oppleve den islandske naturen, for å nyte den og for å lære av den. I nasjonalparkene blir respekten for miljøet både vist og vakt, og parkenes ansatte har som oppgave å informere alle besøkende. Ved å lære de unge å respektere miljøet, legges grunnlaget for større respekt, toleranse og oppmerksomhet for kloden vår. Den islandske Fødevare- og Miljøstyrelse har det overordnede ansvar for nasjonalparkene og andre fredete områder på Island. I dag er det 3 nasjonalparker rundt om i landet, alle med sine spesielle severdigheter.

Vatnajökull nasjonalpark - Europas største nasjonalpark. Vatnajökull nasjonalpark i Island ble formelt etablert i 2008 og er med sine 12.000 km2 den største nasjonalparken i Europa. Området er ganske enestående med sin unike blanding av en dynamisk isbre og bretunger, kokende jordvarme og vulkansk aktivitet under isbreen med dramatiske kjempeflom som følge. les mer

Thingvellir, symbolet på islands bevissthet, ligger i en dal mellom den europeiske og den amerikanske geologiske plate, og Thingvellir-sjøen har fiskearter som ikke finnes andre steder.

Snaefellsjøkull nasjonal park ligger ved foten av en jøkul og en vulkan, og er innhyllet i mystikk og romantikk. Det er den eneste parken som går fra strandkanten og helt opp til fjelltoppene.

Andre kategorier av fredete områder, i følge den nasjonale lov om naturbevarelse, omfatter:
Naturreservat: område beskyttet på grunn av dets betydning for plante- og dyrelivet(flora og fauna)og landskap.

Naturlige monumenter: Dette er områder som er fredet på grunn av spesielle geologiske formasjoner, som vulkaner, fossiler, mineraler, vannfall etc.

Naturparker: områder som først og fremst er beskyttet på grunn av sin betydning for utendørs fritidsaktiviteter, og til siste en kategori for bosteder, økosystemer og arter. På Island finnes det i følge den nasjonale naturbeskyttelseslov 31 fredete plantearter. Denne fredningen er under revidering i forhold til den nylig offentliggjorte ”røde liste” over planter.

For ytterligere opplysninger, se Fødevare- og Miljøstyrelsens hjemmeside: www.ust.is