Island

Island är en ö på 103 000 km2, med en snitthöjd på 500 meter över havet. Hvannadalshnúkur heter den allra högsta toppen med sina 2 110 meters höjd. Över elva procent av landet är täckt av glaciärer, bland annat av Vatnajökul som är Europas allra största.

Vulkaner som skapar liv

Eftersom Island ligger mitt på den atlantiska kontinentalsprickan är den geotermiska och vulkaniska aktiviteten extra livlig. 30 av ”vulkanerna efter istiden” har haft utbrott de senaste två århundradena, och följden är att underjordiskt uppvärmt vatten förser en stor del av invånarna med billig och miljövänlig uppvärmning. Många av älvarna med sina fall utnyttjas också för billig el från vattenkraftverk.

Språket

Island koloniserades av nordbor år 874 – och traditionellt anses Ingólfur Arnarson, en norsk viking, som Islands första permanentboende; han gjorde trakten där Reykjavik nu ligger till sin hembygd. Islänningarna talar fortfarande vikingarnas ursprungliga språk, och även om modern isländska har undergått förändringar i uttal och ordförråd är Island ändå ensamt om att bevara en annan nationell tradition – den att använda faderns namn i stället för efternamn. En islännings förnamn följs av hans eller hennes fars förnamn med tillägget –son eller dóttir. Exempel: Gudrun Pétursdóttir (Gudrun, Péturs dotter).
Medlemmar i samma familj kan därför ha många olika efternamn, något som ofta förvirrar utlänningar ovana vid bruket.

Historien

År 930 inrättades alltinget vid Thingvellir – ett av världens första demokratiska styrelseskick.
Den gamla unionstiden som beskrivs i den klassiska isländska sagolitteraturen, varade fram till 1262 då Island förlorar sin självständighet. 1944 grundades den nuvarande republiken. Landet styrs av alltinget (riksdagen) vars 63 ledamöter väljs vart fjärde år. Den nuvarande presidenten, Ólafur Ragnar Grímsson, valdes i juni 1996 som efterträdare till Vigdís Finnbogadóttir, och blev återvald i juni år 2000, 2004, 2008 och 2012. Statsöverhuvudet på Island deltar inte i det dagliga politiska livet.

Befolkningen

Av de 350 000 invånarna bor hälften i huvudstaden Reykjavik och dess grannorter i sydväst. Keflaviks internationella flygplats ligger cirka fem mil från huvudstaden. Det inre höglandet – obygden – är kargt och obebott; därför är bebyggelsen koncentrerad till delar av kusten.

Ekonomi

Ekonomin är starkt avhängig av fisket. Trots ansträngningar i riktning mot en differentiering speciellt med tanke på turismen, utgör exporten av fisk fortfarande nästan tre fjärdedelar av hela exporten och tar in omkring hälften av exportinkomsterna. Ändå är bara färre än tio procent av de sysselsatta involverade i fisket och tillhörande förädling. Turismen har blivit den näst största exportnäringen på Island.

Levnadsstandarden är hög, och inkomsten per invånare är bland de högsta i världen. Ekonomin är serviceorienterad: Två tredjedelar av de sysselsatta är anställda inom servicesektorn, både i den privata och den offentliga. Island är medlem i EFTA och EöS.

Hälsa

Medellivslängden är 81,3 år för kvinnor och 76,4 år för män, och är bland den högsta i världen. Den isländska staten engagerar sig mycket i frågan, och vill att livslängden skall förbli hög.