Camping er et populært valg for mange som reiser til Island. Det finnes over 170 registrerte campingplasser på Island som vanligvis er åpne fra begynnelsen av juni til slutten av august eller midten av september, avhengig av sted. Under finner du en liste over campingplasser med informasjon om hvilke tjenester de tilbyr.

Mange besøkende kommer til Island for å oppleve ren og urørt natur. Forsvarlig camping lar deg oppleve Island på sitt aller reneste, og avhenger av at campere repsekterer naturen og minimaliserer påvirkningen de har på området der de camper.

Islandske naturvernlover bestemmer hvor du er tillatt å campe på Island når du befinner deg utenfor registrerte campingplasser. I boligområder har du lov til å sette opp inntil tre telt i utmark, kun for én natt, og bare hvis det ikke finnes noen campingplass i området.

Hvis du ønsker å campe i innmark eller i nærheten av boliger, inngjerdet jordbruksareal eller liknende må du be om tillatelse fra grunneier eller en annen begunstiget før du setter opp telt. Samme regel gjelder hvis du har tenkt til å bli værende lenger enn én natt.

Det er tillatt å sette opp telt i høylandet. Dette gjelder kun for vanlige telt, så hvis du reiser med noen som helst form for bobil må du alltid be om tillattelse fra grunneier eller en annen begunstiget før du camper, enten det er i et boligområde, i utmark eller i høylandet.

Finn en campingplass på Island: